Ågegården


Det är kring Ågegården som hembygdsparken skapats. Den tidigare samlade byn Boarp låg ungefär där Båstad golfklubb har sina hus. Vid Laga skiftet av Boarps by 1839 - 1844 flyttades gården till sin nuvarande plats. Vid samma tid köpte Åke Bengtsson gården, som benämndes Boarp nr 2, och byggde upp den fyrlängade gården på sin nya plats.

Ågegårdens byggnader

Bostadsrummen ligger i den södra flygeln. Högstugan med sin värmande eldstad fungerade som allrum. Här skulle maten lagas och ätas och brödet bakas i den stora ugnen. Utmed väggarna hade gårdsfolket sina sovplatser. Övriga rum hade olika funktioner. Västra flygeln var fädelen för djuren och norra flygeln var loge för hö och spannmål. Dessa båda sistnämnda flyglar byggdes om på 1950-talet till samlingslokal med toaletter och kök. Ågegården är ett K-märkt byggnadsminne.

Åke Bengtsson och hans familj

Åke föddes 1811 i Boarp nr 1. Samtidigt som han flyttade hit gifte han sig med Troen Nilsdotter. Åke och Troen fick fyra barn, två söner och två döttrar.

Dottern Elsa gifte sig 1873 med Jöns Peter Pehrsson, åbo i Boarp 4.

Åkes och Troens andra dotter, Petronella, gick bort innan hon fyllt 20 år. Sonen Bengt Peter gick först till sjöss och emigrerade senare men försvann utan att man hörde något från honom. Emanuel vistas i Amerika under många år.

Åke Bengtsson dog här 1883 och Emanuel stod sedan som ägare av Ågegården som därefter fick ett antal arrendatorer. Från 1924 var Emanuel hemma i Boarp och blev gårdens brukare, men 1929 sålde han sin fädernegård, Ågegården, till Ludvig Nobel.