Vår historia

Bjäre Härads Hembygdsförening bildades 1929 under ledning av Ludvig Nobel. Han var också föreningens ordförande under de första 17 åren. Alfred Nobel, som vi alla känner till, var hans farbror. Även om Ludvig Nobel var en man med modernt tankesätt, och till stor del var den bakomliggande kraften till Båstads snabba utveckling, runt förra sekelskiftet, låg kulturarvet och naturen honom varmt om hjärtat och han var noga med att bevara sådant som ansågs ha värde för framtiden och efterkommande. Ludvig, som ville bygga golfbana i Båstad, köpte in mark för detta ändamål, bl a Boarp nr 2, Ågegården. Detta skedde också 1929. Hembygdsparken i Boarp tillkom 1954 i och med att familjen Olof Nobel donerade Ågegården med ca 4 tunnland omkringliggande mark till Bjäre Härads hembygdsförening. Olof var son till Ludvig Nobel.