Styrelsemedlemmar

Bjäre Härads Hembygdsförening
INgrid Thuresson

Ordförande
Tel. 070- 855 62 13

Kenneth lennartsson

Vice ordförande
Tel. 070- 588 52 72

Hans lanner

Kassör
Tel. 070- 620 29 63

Jenny högforsen

Sekreterare
Tel. 073- 815 35 55

ingrid Lövkrona Ljunggren

Eventansvarig
Tel. 070- 880 06 90


Cecilia Jansson

Handelsboden
Tel.  073- 075 84 64

Mats-Ole Svensson

Textil & samla/vårda
Tel. 070- 346 33 56

BETINA KRUSE

Marknadsföring
Tel. 073- 061 10 51