Hjärnarpsgården


Delar av Hjärnarps gamla prästgård, som här kallas Hjärnarpsgården, ligger centralt placerad i hembygdsparken. Den monterades ner på 1930-talet och återuppfördes här 1969-1971. De äldsta delarna är från 1600-talet.

På bottenvåningen finns det som ibland kallas Birgit Nilsson-rummet i den gamla pastorsexpeditionen. Här finns den orgel som Birgit spelade på som barn. Hennes far hade köpt den för 75 kr, en ansenlig summa på den tiden. Hembygdsparken och hovsångerskan har en stark koppling. Hennes fädernegård, Svenstad, ligger bara någon kilometer västerut. Mellan 1955 och 2002 höll Birgit Nilsson många konserter i Båstad respektive Västra Karups kyrkor. Allt till förmån för Bjäre härads hembygdsförening.

Två stora lokaler som är lämpliga för tillfälliga utställningar och liknande finns också i bottenvåningen.

Avdelningen för fiske, sjöfart och fornminnen

På andra våningen finns permanenta utställningar om fiske och sjöfart samt en del fornminnen. Bjäre är ett av Sveriges fornminnes rikaste områden. Föremålen är främst från yngre stenåldern och bronsåldern.

Havet har alltid spelat en stor roll för folket på Bjäre. Många bönder hade fiske som binäring då det ofta var svårt att leva på jordbruket. Främst var det fråga om sillfisket på hösten. Det fanns knappt någon gård som inte var knuten till sjön. Ibland ägde kaptenen själv den båt han förde befälet över, men oftast var det s.k. partrederier som ägde båtarna. Det var helt enkelt några bönder som slog sig ihop och var och en köpte ett antal ”parter” i båten.

På sjöfartsavdelningen finns montrar med diverse redskap och navigeringsinstrument, liksom en rad fotografier på fartyg hemmahörande i Bjäre.