Skorstensgården


Skorstensgården från Werjes by i Hjärnarps socken är en gård från början av 1800-talet. Den har ägts av samma släkt i sju generationer. Namnet på gården visar, att det var ett modernt hus med en eldstad, som hade en särskild rökgång med skorsten. Det var inte vanligt då. Innan dess fick röken från husen leta sig upp genom öppningar i taket eller på gavlarna.

Under åren 1978 och 1979 återuppfördes gården på sin nuvarande plats. Skorstensgården invigdes i juli 1979, samma år som Bjäre Härads hembygdsförening firade 50 år. Då talade Birgit Nilsson inför en stor skara besökare.

Skorstensgården består av mangårdsbyggnaden där vi idag har föreningens bibliotek där du kan slå dig ner och läsa i intressanta böcker om Bjäre och Skåne. I gården finns bl a en vedeldad bakugn som kan användas vid olika evenemang och då man kan sälja bröd gräddat i den.

I östra logen finns en vävstuga som används av det s k Lingänget. Här finns även traktorer och diverse jordbruksredskap. En hästdragen livräddningsvagn från Torekov att användas när man skulle rädda besättningen från strandade fartyg vid kusten. På loftet finns våra hantverksutställningar. Låssmide, handskmakeri, träskomakeri, skomakeri, skrädderi, bokbinderi och sadelmakeri.

I västra logen finns en snickeriverkstad som drivs av en speciell fyrtakts tändkulemotor. Dessutom diverse jordbruksredskap samt några vagnar och slädar.