Bjäre härads heraldiska vapen

Sankta Thora är symbol för hela Bjäre härad då hon ingår i häradsvapnet. Hon återfinns bl. a. i hembygdsföreningens logga, på de vita flaggorna och på några tavlor i Ågegården. Dessutom står hon, i form av en skulptur tillverkad av
Artur Harmark, utanför Hjärnarpsgården och håller en bok (sparbössa) i ena handen och en kvist i den andra.

Häradsvapnet fastställdes av Kungl. Maj:t den 16 december 1955: "I rött fält en i fotsid dräkt klädd, stående kvinnogestalt av guld, krönt med en blå krona och hållande i högra handen en uppslagen blå bok, i den vänstra en blå palmkvist". Kvinnogestalten föreställer Sankta Thora, ett lokalt helgon som även givit upphov till ortnamnet Torekov.

Denna vapenbild är möjligen inte samma som alltid används. Ett heraldiskt vapen avbildas utifrån en textbeskrivning, en så kallad blasonering, och varje avbildning som motsvarar blasoneringen är att betrakta som ett korrekt vapen. Det kan med andra ord finnas flera olika avbildningar av samma vapen.

Bjäre härad består av följande församlingar: 
Båstads kommun – Båstad, Förslöv, Grevie, Hov, Torekov, Västra Karup
Ängelholms kommun – Barkåkra, Hjärnarp, Rebbelberga