Projekt: Kulturarvsgrödor

Bjäre Härads Hembygdsförening beviljades 2022 ett projekt av LAG-styrelsen samt av Jordbruksverket.

Målsättningen är att skapa ett ökat intresse för gamla grödor som försvann någon gång på 1950-talet. Dessa produkter är mycket smakrika, härdiga för odling och kan skapa en ny bransch för närodlat och närkonsumerat.

Idén med projektet är att öka kunskaperna kring odling och mattillverkning, från jord till bord, i småskalig form.

Läs mer om projektet här