Projekt: Kulturarvsgrödor

Bjäre Härads Hembygdsförening beviljades 2022 ett projekt av LAG-styrelsen samt av Jordbruksverket.

Målsättningen är att skapa ett ökat intresse för gamla grödor som försvann någon gång på 1950-talet. Dessa produkter är mycket smakrika, härdiga för odling och kan skapa en ny bransch för närodlat och närkonsumerat.

Idén med projektet är att öka kunskaperna kring odling och mattillverkning, från jord till bord, i småskalig form.

Läs mer om projektet här


Projekt Skorstensgården

Länsstyrelsen Skåne beviljade 2021-07-06  projektstöd till  projektet
" Bjäre Härads Hembygds-och Kulturarvspark" inom landsbygdsprogrammet.
Projektet har pågått från 2021-07-06 till 2023-12-31.

Fas 1

Skorstensgården har till 1/3 av nedre plan fått en renovering som inneburit en mer ändamålsenlig entré, en handikapptoalett och ett beredningskök. Renoveringen har skett med ett fokus på naturnära material, t.ex har väggarna fått en puts av samma slag som gården i övrigt.
I beredningsköket har ett golv i trä lagts. Detta och trappan har slipats för att ge ett mer enhetligt intryck. En köksstomme har satts in som gett köket en vask, en diskmaskin, kylskåp samt förvaring.
Tidigare snickerier runt dörrar och fönster har bevarats och införlivats i de nya färgvalen och detaljerna. I och med denna renovering kan vi nu arrangera kursverksamhet och seminarier på ett förtjänstfullt sätt.
Bilder fas 1. ( bild 1-8 nedan )
Fas 2

I Skorstensgården östra flygel har byggts en ny dusch och handikapptoalett med möjlighet att även installera tvättmaskin. Materialvalet har valts utifrån svensk byggstandard. För att genomföra detta har vi grävt och färdigställt en ny avloppsledning samt ny färskvattenledning till ovanstående toalettutrymme. Även här har vi valt att bevara delar av tidigare snickerier. Härigenom möjliggör detta för oss att hyra ut lokaler för övernattning.
I Skorstensgårdens västra flygel har vi dessutom färdigställt och installerat utrustning för att tillmötesgå kravet på en ändamålsenlig cykeldepå. Se bilder nedan.